Omnämnanden & utmärkelser

Här visas medlemmarnas utmärkelser ute i den vida världen

Fotosidanmagasins masterstävling tema natur 2:plats foto Rolf Vadelius
Fotosidan tema strikt foto Björn Björnsson