Några medlemmar

  • Ingrid Blom Greder ordförande

Bengt Gustafsson vice ordförande

Conny Wahlgren vice sekreterare

Björn Björnsson kassör

Johanna Nordlander, ledamot

Ann-Sofie Enberg suppleant

Theo Richter sekreterare