Papperscup

En intern tävling där varje deltagare får bidra med max 3 bilder och valfritt motiv storlek om inget annat anges de tillfället storlek A4.

Vinnarbidrag i våra tävlingar publiceras även på klubbens
Facebooksida & Instagram, om inte medlemmen aktivt tackar nej till det.

© foto Helene Gebele
© foto Bengt Gustafsson
© foto Christer Folkesson