2020-09-09 Onsdag kl. 17:30-19:30 flyttas Timmermansparken under regnskyddet

OBS flyttad!

Fikabild tema ovanifrån.
Vi delar upp oss i grupper & bedömer utifrån 2 bra egenskaper med bilden och 1 förbättringsförslag

2020-09-09

OBS flyttad!


Fikabild tema ovanifrån.
Vi delar upp oss i grupper & bedömer utifrån 2 bra egenskaper med bilden och 1 förbättringsförslag