2021-03-10 Onsdag kl.18-20 Årsmöte på webben i Teams, se separat kallelse som kommer

Det blir ett digitalt årsmöte i ett webbaserat program som heter Microsoft Teams, vi kommer använda mikrofoner + högtalare, ej kamera mer info kommer på mailen.

2021-03-10 Det blir ett digitalt årsmöte i ett webbaserat program som heter Microsoft Teams, vi kommer använda mikrofoner + högtalare, ej kamera mer info kommer på mailen.