2021-04-04 Söndag kl.13:15 – 15:30 utomhus Gamla Stan, Fotopromenad

-Fikabild, tema minimalism, 1 bidrag per deltagare, alla kan delta och rösta
bidrag till sekr@fotoklubben-avtrycket.se senast den 5/4  kl.18
-presentation av bidragen under kvällen den 6/4, lösenord se separat mail
rösta senas den 9/4 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se
-vinnare presenteras den 10/4

2021-04-05 -Fikabild, tema minimalism, 1 bidrag per deltagare, alla kan delta och rösta
-bidrag till sekr@fotoklubben-avtrycket.se senast den 5/4  kl.18
-presentation av bidragen under kvällen den 6/4, lösenord se separat mail
-rösta senas den 9/4 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se
-vinnare presenteras den 10/4