2021-05-12 Onsdag kl.18-20 utomhus Medborgarplatsen, Fotopromenad

-Fikabild, tema Fika format en diptyk (OBS en Diptyk innehåller 2 bilder), 1 bidrag per deltagare, alla kan delta och rösta
bidrag, bidrag, max 1024 px, filnamn förnamn efternamn o tema, till sekr@fotoklubben-avtrycket.se senast den 13/5  kl.18
-presentation av bidragen under kvällen den 13/5, lösenord se separat mail
rösta senas den 16/5 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se,
-vinnare presenteras den 17/5

2021-05-17 -Fikabild, tema Fika format en diptyk (OBS en Diptyk innehåller 2 bilder), 1 bidrag per deltagare, alla kan delta och rösta
-bidrag, bidrag, max 1024 px, filnamn förnamn efternamn o tema, till sekr@fotoklubben-avtrycket.se senast den 13/5  kl.18
-presentation av bidragen under kvällen den 13/5, lösenord se separat mail
-rösta senas den 16/5 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se,
-vinnare presenteras den 17/5