2021-08-28 kl.14 Fotopromenad samling Stadshuset vid båtarna

Vi träffas för en fotopromenad och vi samlas kl.14 bestämmer fikaplats vi promenerar i grupp eller enskilt :):)

2021-08-29 Vi träffas för en fotopromenad och vi samlas kl.14 bestämmer fikaplats vi promenerar i grupp eller enskilt :):)