2021-09-01 kl.18 – 20 Onsdag – Timmermansgården, uppstartskväll

Vi delas upp i grupper och diskuterar de olika bidragen från minimaran, ett tema per grupp,  2 bra + 1 förbättring

2021-09-01 Vi delas upp i grupper och diskuterar de olika bidragen från minimaran, ett tema per grupp,  2 bra + 1 förbättring