2021-09-15 kl.18 – 20 Onsdag – Timmermansgården, OBS tag med en kamera! brännvidd 50mm på ff /35mm på APS-C sensor och liknande

Vi samlas och går igenom förutsättningarna, för fotopromenaden i kvarteret.

Bildtema alla använder en brännvidd & en bländare för alla.
Efteråt fika med diskussionskväll kring fotograferandet.

2021-09-15 Vi samlas och går igenom förutsättningarna, för fotopromenaden i kvarteret.

Bildtema alla använder en brännvidd & en bländare för alla.
Efteråt fika med diskussionskväll kring fotograferandet.