2021-10-13 kl.18 – 20 Onsdag – Timmermansgården, föreläsning av Angelica Harms, fikabild relationer

Föreläsare, Angelica Harms, fikabild relationer mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se, senast den 12/10 kl.18 OBS största sidan 1024 pix

2021-10-13 Föreläsare, Angelica Harms, fikabild relationer mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se, senast den 12/10 kl.18 OBS största sidan 1024 pix