2021-12-11 kl.14 Lördag Fotopromenad ljusshower dec 2021 samling vid Stadshuset

 


Samling båtarna vid Stadshuset kl.14

Kan vara idé att ta med stativ

Vi tänker oss Ljusshowerna under Nobelveckan
Välkomna Theo :):)
2021-12-11  
Samling båtarna vid Stadshuset kl.14

Kan vara idé att ta med stativ

Vi tänker oss Ljusshowerna under Nobelveckan


Välkomna Theo :):)