2022-01-19 Onsdag kl.18 Timmermansgården – Uppstartskväll, vernissagebildstävling, Munskydd rekommenderas

1 bild per deltagare tema – Mitt Stockholm, digitalt max px 1920 bredden och 1080 höjden mailas senast den 18/1 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2022-01-19 1 bild per deltagare tema - Mitt Stockholm, digitalt max px 1920 bredden och 1080 höjden mailas senast den 18/1 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se