2022-02-16 Onsdag kl.18 Timmermansgården -Medlemskväll Ralf Bäckvik visar bilder från sitt projekt, fikabild, Munskydd rekommenderas

1 digital fikabild per deltagare max 1920 på bredden & 1080 på höjden px mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se senast den 15/2 kl.18

2022-02-16 1 digital fikabild per deltagare max 1920 på bredden & 1080 på höjden px mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se senast den 15/2 kl.18