2022-03-16 Onsdag kl.18 Timmermansgården – Björn visar Youtube film, fikabild

1 digital fikabild per deltagare max px 1920 på bredden & 1080 på höjden, OBS filnamn = förnamn_efternamn_tema, mailas senast 15/3 kl.18 tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2022-03-16 1 digital fikabild per deltagare max px 1920 på bredden & 1080 på höjden, OBS filnamn = förnamn_efternamn_tema, mailas senast 15/3 kl.18 tavling@fotoklubben-avtrycket.se