2022-04-13 Onsdag kl.18 Timmermansgården – Föreläsare Bengt van Loosdrecht visar bilder, fikabild


1 digital fikabild bidrag per deltagare  max px 1920 på bredden & 1080 på höjden, OBS filnamn = förnamn_efternamn_tema mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se  senast 12/4 kl.18
2022-04-14


1 digital fikabild bidrag per deltagare  max px 1920 på bredden & 1080 på höjden, OBS filnamn = förnamn_efternamn_tema mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se  senast 12/4 kl.18