2022-05-11 Onsdag kl.18 Timmermansgården -Föreläsare Magnus Fröderberg gatufoto, fikabild

1 digital fikabild per deltagare max px 1920 på bredden & 1080 på höjden OBS filnamn = förnamn_efternamn_tema mailas senast den 10/5 kl.18 tavling@fotoklubben-avtrycket.se
2022-05-11
1 digital fikabild per deltagare max px 1920 på bredden & 1080 på höjden OBS filnamn = förnamn_efternamn_tema mailas senast den 10/5 kl.18 tavling@fotoklubben-avtrycket.se