2022-09-28 Onsdag kl.18 Timmermansgården – Temabildstävling – ordning

Temabild: Tema – ordning, 2 bilder per person max A4, bilddiskussion mindre grupper med en presentatör

2022-09-28 Temabild: Tema - ordning, 2 bilder per person max A4, bilddiskussion mindre grupper med en presentatör