2022-10-26 Onsdag kl.18 Timmermansgården -Temabildstävling -oordning

Temabild: Tema – oordning, 2 bilder per person max A4,
bilddiskussion mindre grupper med en presentatör

Omröstning inför RSF:s klubbtävling, klubben deltar med 10 bilder (digitala, max b-1929 x h-1080), max 2 bidrag per deltagare!!!

De som vill delta skickar max bidrag senast den 25/10-kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2022-10-26 Temabild: Tema - oordning, 2 bilder per person max A4,
bilddiskussion mindre grupper med en presentatör

Omröstning inför RSF:s klubbtävling, klubben deltar med 10 bilder (digitala, max b-1929 x h-1080), max 2 bidrag per deltagare!!!

De som vill delta skickar max bidrag senast den 25/10-kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se