2022-10-29 kl.10 Fotopromenad samling Odenplan

Fotopromenaden startar på Odenplan kl.10

Samling in/utgång T-bana/Pendeltåg

Fika kanske på Ritorno

Dagens tema är ljuset, skall fotograferas under den 29/10 senast kl. 23:59, gäller även för de som inte har möjlighet att delta på promenaden :):)

Väl mött alla trevliga fotografer!

2022-10-30 Fotopromenaden startar på Odenplan kl.10

Samling in/utgång T-bana/Pendeltåg

Fika kanske på Ritorno

Dagens tema är ljuset, skall fotograferas under den 29/10 senast kl. 23:59, gäller även för de som inte har möjlighet att delta på promenaden :):)

Väl mött alla trevliga fotografer!