2022-11-09 Onsdag kl.18 Timmermansgården -Föreläsning Michael Widell Makro, fikabild skuggor

Föreläsning av Michael Widell Makro, fikabild tema skuggor,
digital, max b:1920 x max h:1080 pix, mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se senast kl.18 tisdag den 08/11-22

2022-11-09 Föreläsning av Michael Widell Makro, fikabild tema skuggor,
digital, max b:1920 x max h:1080 pix, mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se senast kl.18 tisdag den 08/11-22