2023-02-15 kl.18 Timmermansgården, föredragshållare Pi Frisk, fikabild: urban

Föreläsare Pi Frisk, fikabild: urban
digital max b.1920 x h.1080 pix, mailas senast den 14/2 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-02-15

Föreläsare Pi Frisk, fikabild: urban
digital max b.1920 x h.1080 pix, mailas senast den 14/2 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se