2023-04-22 kl.11 Fotopromenad Gamla Stan, tema turist

Vi samlas på Mälartorget vid upp/nergång T-bana kl.11 tema: turist

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast 24/4 kl.18

2023-04-24 Vi samlas på Mälartorget vid upp/nergång T-bana kl.11 tema: turist

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast 24/4 kl.18