2023-03-01 kl.18 Timmermansgården, bildbehandling resultat före & efter egen bild

Vi ska diskutera vilka bildbehandlingsprogram och titta på hur vi bildbehandlar våra bilder.
Maila två varianter av samma bild. En ursprungsbild helt utan bildbehandling och en bildbehandlad och klar.
Välj tex en bild som behövt extra mycket bildbehandling, eller kanske en bild som blivit rejält annorlunda efter bildbehandlingen.

Förnamn-efternamn-1 för ursprungsbilden och Förnamn-Efternamn-2 för den bildbehandlade.

digitalt max b 1920 h 1080 px

mailas senast 28/2 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

 

2023-03-01 Vi ska diskutera vilka bildbehandlingsprogram och titta på hur vi bildbehandlar våra bilder.
Maila två varianter av samma bild. En ursprungsbild helt utan bildbehandling och en bildbehandlad och klar.
Välj tex en bild som behövt extra mycket bildbehandling, eller kanske en bild som blivit rejält annorlunda efter bildbehandlingen.

Förnamn-efternamn-1 för ursprungsbilden och Förnamn-Efternamn-2 för den bildbehandlade.

digitalt max b 1920 h 1080 px

mailas senast 28/2 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se