2023-03-11 kl.11 Mosebacke torg, Fotopromenad tema: Trappor

Fotopromenad den 11/3 kl. vi samlas på Mosebacke torg kl.11

Tema för dagen: Trappor

Bidrag som publiceras på hemsidan skall vara fotograferad den 4/3, var som helst

digital,max b:1920 x max h:1080 pix och mailas till:

sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se senast måndag 13/3 kl.18

2023-03-13 Fotopromenad den 11/3 kl. vi samlas på Mosebacke torg kl.11

Tema för dagen: Trappor

Bidrag som publiceras på hemsidan skall vara fotograferad den 4/3, var som helst

digital,max b:1920 x max h:1080 pix och mailas till:

sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se senast måndag 13/3 kl.18