2023-03-15 kl.18 Timmermansgården, medlemskväll Johanna visar bilder från förr, fikabild nostalgi

Medlemskväll Johannas anförvanter, fikabild nostalgi, går bra med bilder från arkivet,

mailas max b.1920 x h.1080 pix till tavling@fotoklubben-avtrycket.se senast den 14/3 kl.18

2023-03-16 Medlemskväll Johannas anförvanter, fikabild nostalgi, går bra med bilder från arkivet,

mailas max b.1920 x h.1080 pix till tavling@fotoklubben-avtrycket.se senast den 14/3 kl.18