2023-03-29 kl.18 Timmermansgården, medlemskväll föreläsare Stefan Didon fikabild – vit

Medlemskväll, föreläsare Stefan Didon komposition, vad vill jag med min bild färger, fikabild – vit digital
max b.1920 x h.1080 pix, mailas senast den 28/3 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-03-30 Medlemskväll, föreläsare Stefan Didon komposition, vad vill jag med min bild färger, fikabild - vit digital
max b.1920 x h.1080 pix, mailas senast den 28/3 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se