2023-04-26 kl.18 Timmermansgården, Vernissagebildstävling tema urbant & bildcup 2 st papper A4

OBS: Vernissagebildstävling 1 ex digitalt mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se max bredd 1920 px & höjd 1080, format stående eller kvadratisk tema urbant

Bildcup 2 x papper A4

2023-04-27 OBS: Vernissagebildstävling 1 ex digitalt mailas till tavling@fotoklubben-avtrycket.se max bredd 1920 px & höjd 1080, format stående eller kvadratisk tema urbant

Bildcup 2 x papper A4