2023-05-24 kl.18 Utflykt fira klubben 65 år, Boule & Berså under Danvikstullstullsbron

Utflykt, fira 65-åriga klubben, vi samlas kl.18 på Boule & Berså under Danvikstullsbron för att spela boule, mat och dryck samt fotografering, se mailinbjudan

2023-05-25 Utflykt, fira 65-åriga klubben, vi samlas kl.18 på Boule & Berså under Danvikstullsbron för att spela boule, mat och dryck samt fotografering, se mailinbjudan