2023-07-01 Fotopromenad i Bergianska kl.11, fritt tema

Samling Bergianska trädgården utanför

Gamla Orangeriet restaurang & café kl.11
Fritt tema

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast  3/7 kl.18

2023-07-03 Samling Bergianska trädgården utanför
Gamla Orangeriet restaurang & café kl.11


Fritt tema

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast  3/7 kl.18