2023-08-26 kl.11 Fotopromenad Avtrycket, Djurgårdsbron

Tema – nöje, samling vid Djurgårdsbron

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast  27/8 kl.18

2023-08-28 Tema - nöje, samling vid Djurgårdsbron

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast  27/8 kl.18