2023-10-11 kl.18 Timmermansgården, tankar kring en inspirerande fotografs bilder – samt bidrag till RSF:s klubbtävling

  • Alla väljer 1 bild ur en inspirerande fotografs produktion och berättar, på vilket sätt den inspirerar vad som är speciellt mm

Digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 10/10 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

  • RSF:s klubbtävling: följande gäller, klubben skickar in 10 bilder från minst 5 klubbmedlemmar, till klubb utnämningen får vi bidra med max 2 bilder per person.

Bidrag m mailas senast den 10/10 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se, storlek max bredd 1920 px & höjd 1080 px & max 2MB

2023-10-12

  • Alla väljer 1 bild ur en inspirerande fotografs produktion och berättar, på vilket sätt den inspirerar vad som är speciellt mm


Digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 10/10 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

  • RSF:s klubbtävling: följande gäller, klubben skickar in 10 bilder från minst 5 klubbmedlemmar, till klubb utnämningen får vi bidra med max 2 bilder per person.


Bidrag m mailas senast den 10/10 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se, storlek max bredd 1920 px & höjd 1080 px & max 2MB