2023-11-08 kl.18 Timmermansgården, föreläsare prel. Mats Berglind om digital lagring, fikabild tema möten

Mats Berglind hantering och lagring av bildfiler, fikabild tema: möten, digital max b.1920 x h.1080 pix mailas senast den 7/11 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-11-08 Mats Berglind hantering och lagring av bildfiler, fikabild tema: möten, digital max b.1920 x h.1080 pix mailas senast den 7/11 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se