2024-02-17 kl.11 Fotopromenad vi möts i Sundbyberg vid Tvärbanans station, OBS kan flyttas till februari!!!!

Fotopromenad vi möts i Sundbyberg vid Tvärbanans station, bidrag till hemsidan skall vara tagna den 17″,

digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 19/2 till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

2024-02-17 Fotopromenad vi möts i Sundbyberg vid Tvärbanans station, bidrag till hemsidan skall vara tagna den 17",

digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 19/2 till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se