2024-01-31 kl.18 Timmermansgården, Föreläsare, Peter Heljesten RSF, fikabild – slitage

Kl.18 Timmermansgården, Föreläsare, Peter Heljesten RSF, fikabild – slitage, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 30/1 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2024-01-31 Kl.18 Timmermansgården, Föreläsare, Peter Heljesten RSF, fikabild - slitage, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 30/1 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se