2024-03-27 kl.18 Timmermansgården, Föreläsare Stina Axelsson foto/konst, fikabild – porträtt

kl.18 Timmermansgården, Föreläsare Stina Axelsson foto/konst, fikabild – porträtt, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 26/3 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2024-03-27 kl.18 Timmermansgården, Föreläsare Stina Axelsson foto/konst, fikabild - porträtt, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 26/3 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se