2024-04-24 kl.18 Timmermansgården, Föreläsare, Astrofoto Janne Zettergren, fikabild – fritt tema

kl.18 Timmermansgården, Föreläsare, Astrofoto Janne Zettergren, fikabild – fritt tema, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 23/4 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2024-04-24 kl.18 Timmermansgården, Föreläsare, Astrofoto Janne Zettergren, fikabild – fritt tema, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 23/4 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se