2023 hösten

2023-08-26 kl.11 Fotopromenad Avtrycket, Djurgårdsbron

Tema – nöje, samling vid Djurgårdsbron

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast  27/8 kl.18

2023-08-26 kl.11 Fotopromenad Avtrycket, Djurgårdsbron Tema - nöje, samling vid Djurgårdsbron

Bidrag mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se

Max bredd 1920 max pix & höjd 1080 pix se

senast  27/8 kl.18

2023-09-13 kl.18 Timmermansgården, föreläsning Stina Brockman, fikabild tema abstrakt s/v OBS mailas senast den 30/8

Föreläsning Stina Brockman, fikabild digital, tema: abstrakt s/v

Om man vill så kan man maila mig en bild var, typ en vecka innan så kan jag göra en jungiansk analys av den. Det kan vara roligt och lite förvånande ibland
Den som vill nyttja detta mailar sitt bidrag till
tavling@fotoklubben-avtrycket.se Senast den 30 aug kl.18:00!!!!

Digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px

OBS mailas senast kl.18 OBS 30/8

till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-09-13 kl.18 Timmermansgården, föreläsning Stina Brockman, fikabild tema abstrakt s/v OBS mailas senast den 30/8 Föreläsning Stina Brockman, fikabild digital, tema: abstrakt s/v
Om man vill så kan man maila mig en bild var, typ en vecka innan så kan jag göra en jungiansk analys av den. Det kan vara roligt och lite förvånande ibland


Den som vill nyttja detta mailar sitt bidrag till


tavling@fotoklubben-avtrycket.se Senast den 30 aug kl.18:00!!!!

Digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px

OBS mailas senast kl.18 OBS 30/8

till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-09-30 & 10-01 Timmermansgården Fotoutställning kl.12 – 16

Vår årliga fotoutställning, vi hänger bilder fredag den 29/9 utställningen

Öppen lördag & söndag 12 – 16, tema – Urbant

Vernissage lördag 30/9  12 – 16

2023-09-30 & 10-01 Timmermansgården Fotoutställning kl.12 – 16

Vår årliga fotoutställning, vi hänger bilder fredag den 29/9 utställningen


Öppen lördag & söndag 12 - 16, tema - Urbant


Vernissage lördag 30/9  12 - 16

2023-10-11 kl.18 Timmermansgården, tankar kring en inspirerande fotografs bilder – samt bidrag till RSF:s klubbtävling

  • Alla väljer 1 bild ur en inspirerande fotografs produktion och berättar, på vilket sätt den inspirerar vad som är speciellt mm

Digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 10/10 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

  • RSF:s klubbtävling: följande gäller, klubben skickar in 10 bilder från minst 5 klubbmedlemmar, till klubb utnämningen får vi bidra med max 2 bilder per person.

Bidrag m mailas senast den 10/10 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se, storlek max bredd 1920 px & höjd 1080 px & max 2MB

2023-10-11 kl.18 Timmermansgården, tankar kring en inspirerande fotografs bilder – samt bidrag till RSF:s klubbtävling

  • Alla väljer 1 bild ur en inspirerande fotografs produktion och berättar, på vilket sätt den inspirerar vad som är speciellt mm


Digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 10/10 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

  • RSF:s klubbtävling: följande gäller, klubben skickar in 10 bilder från minst 5 klubbmedlemmar, till klubb utnämningen får vi bidra med max 2 bilder per person.


Bidrag m mailas senast den 10/10 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se, storlek max bredd 1920 px & höjd 1080 px & max 2MB

2023-10-25 kl.18 Timmermansgården, Bilddiskussion kring 3 egna bilder papper max A4

Bilddiskussion i grupp, ta med max 3 egna bilder som du vill ha återkoppling på, papper max A4.

Tankar kring: komposition, kreativitet, teknisk kvalitet & innehåll, varför tog du med dessa bilder?

2023-10-25 kl.18 Timmermansgården, Bilddiskussion kring 3 egna bilder papper max A4 Bilddiskussion i grupp, ta med max 3 egna bilder som du vill ha återkoppling på, papper max A4.

Tankar kring: komposition, kreativitet, teknisk kvalitet & innehåll, varför tog du med dessa bilder?

2023-10-28 kl.11 Fotopromenad Avtrycket, samling Skogskyrkogårdens T-Banestation, tema – skugga

Fotopromenad omkring och på Skogskyrkogården, samling utanför Skogskyrkogårdens T-banestation kl.11, tema – skugga

Bilder publiceras på hemsidan skall vara tagna den 28/10-23, mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se senast den 31/10 kl.18, format max bredd 1920 pix och max höjd 1080 pix

2023-10-28 kl.11 Fotopromenad Avtrycket, samling Skogskyrkogårdens T-Banestation, tema – skugga Fotopromenad omkring och på Skogskyrkogården, samling utanför Skogskyrkogårdens T-banestation kl.11, tema - skugga

Bilder publiceras på hemsidan skall vara tagna den 28/10-23, mailas till sekreterare@fotoklubben-avtrycket.se senast den 31/10 kl.18, format max bredd 1920 pix och max höjd 1080 pix

2023-11-08 kl.18 Timmermansgården, föreläsare prel. Mats Berglind om digital lagring, fikabild tema möten

Mats Berglind hantering och lagring av bildfiler, fikabild tema: möten, digital max b.1920 x h.1080 pix mailas senast den 7/11 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-11-08 kl.18 Timmermansgården, föreläsare prel. Mats Berglind om digital lagring, fikabild tema möten Mats Berglind hantering och lagring av bildfiler, fikabild tema: möten, digital max b.1920 x h.1080 pix mailas senast den 7/11 kl.18 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-11-22 kl.18 Timmermansgården, Bildspelsövning, fika bild fritt tema, digital

Bildspelsövning alla gör var sitt bildspel, med eller utan ljud, max 2–3 min

Fikabild fritt tema, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 21/11 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se

2023-11-22 kl.18 Timmermansgården, Bildspelsövning, fika bild fritt tema, digital Bildspelsövning alla gör var sitt bildspel, med eller utan ljud, max 2–3 min

Fikabild fritt tema, digitalt max bredd 1920 px X höjd 1080 px mailas senast kl.18 21/11 till tavling@fotoklubben-avtrycket.se